PROGRAM FOR BORGERMØDE OM OMRÅDE FORNYELSEN I NEXØ