Øens venner

Adresse

ØENS VENNER
Fritidshuset
Gl. Postvej 27
3730 Nexø

østbornholm.dk/
oensvenner

oensvenner123
@gmail.com

-45 9125 3003

Hvad er Øens Venner?

Øens Venner er en social-kulturel forening, der sætter det enkelte menneske i fokus.
Vi er med til at skabe rammerne for fællesskaber og oplevelser på kryds og tværs af øen, hvor alle uanset alder og sociale skel, tilflytter eller ‘gammel’ bornholmer – alle kan føle sig hjemme og være en vigtig brik i både eget og andres liv.

Øens Venner laver forskellige arrangementer, koncerter og dialogforedrag mv., og engagerer sig aktivt i øens liv, f.eks. til Sankt Hans.

Juleaften holder vi for dem, som har lyst til at være sammen med andre denne, og det har hvert år været en succesoplevelse.

Øens Venner ønsker at være dér, hvor mennesker i alle aldre har brug for fællesskaber og fælles oplevelser.

Hvad er HYGGEN?

Øens Venner står bag HYGGEN, der et aktivt fællesskab i Nexø, hvor mennesker mødes og deler liv på mange måder. Øens Venner har i efteråret fået lokale på Fritidshuset, Gl. Postvej 27, Nexø, hvor Hyggen vil mødes – både under istandsættelse og efterfølgende i de nye rammer.

I HYGGEN kan du komme helt uforpligtende og få en snak, en kop kaffe, spille spil eller måske lave noget kreativt. Vi hjælper hinanden, så ingen står alene med opgaverne.

Hvad har vi gang i?

Følg os på Facebook:
Hyggen – Øens Venner
Det er her, vi samler informationer og lægger aktiviteter op om den kommende tid.

Indkaldelse til generalforsamling i Øens Venner

 

 

 

 

 

 

Kalender

Vores brochure

Årsregnskab

Vedtægter

General forsamling